Programa „Muzikinis labirintas“ nuo 7 m.

Instrumentiniai užsiėmimai, pasirenkant elektrinį sceninį pianiną arba dainavimą.

Muzikinė veikla. Elektrinis sceninis pianinas.

Išskirtinai realistiškas fortepijono jutimas. Įspūdingas senovinių, įvairių epochų elektrinių pianinų garsų pasirinkimas

Girdėjimo ir kontrolės ugdymas

Pirštų mankšta, bėglumas

Melodijų dainavimas

Harmonijos pagrindai

Stilių įvairovė

Kūno perkusija

Kūryba

Šios muzikinės veiklos privalumai

Individualus požiūris į kiekvieną muzikuojantį

Gyvas muzikavimas

Smagus sistemingas muzikavimas

Kiekvienąkart laukia Muzikiniai Desertai, o kas tai – lai būna kaskart maloni staigmena!

Kaskart laukia naujienų lietus, perduodamas įvairiais būdais: Regimuoju (vizuliniu), Girdimuoju (audialiniu), Kinestetiniu (kinesteziniu)

Efektyviam mokymuisi įvaldyti instrumentą padeda mėgstamo repertuaro parinkimas.

Įtraukimas į kūrybinį procesą, tai stiprina muzikuojantį kaip asmenybę ir skatina būti atsakingu

Dainavimas.

Balsą turime visi! Gyvas organizmas, susietas su mūsų emocijomis. Kalbos Instrumentas.

Laisvė save išreiškiant save judesiu, ritmu ir garsu

Dainuoju-Pritariu - Kuriu Principas

Parenkant mėgiamą repertuarą

Mokantis taisyklingo kvėpavimo

Balso galimybių privalumai

Atsipalaidavimo technikos padedančios pasitikėti savimi

Dainavimo stiliaus paieškos padeda skleistis muzikuojančiam kaip asmenybe

Individualus požiūris į muzikuojantį padeda efektyviau muzikuoti

Kiekvienąkart laukia Muzikiniai Desertai, o kas tai – lai būna kaskart maloni staigmena!

Įvairios dermės, ritmika, pasaulio šalių muzika padeda suvokti platų ir pilną galimybių muzikinį vandenyną

Kūrybinis procesas – neatsiejama pamokos dalis, kuris leidžia atsiskleisti unikaliems muzikuojančio gebėjimams

Pažintis su notacija tarsi žaidžiant ir taikant įvairius būdus: Regimąjį (vizulinį), Girdimąjį (audialinį), Kinestetinį (kinestezinį) atveria kelius į gilesnį muzikos supratimą